Sumehr opladen

Sumehr opladen

Opgepast

 1. Vanaf versie 3.0 is het niet meer mogelijk om de sumehr automatisch - zonder previsualisatie - te verzenden wanneer het patiëntendossier wordt gesloten.
  1. De reden hiervoor is dat, conform de RGPD, het delen van gegevens met derden, de toestemming van de patiënt vereist.
   Het prévisualiseren van de sumehr is volgens ons de beste garantie dat de arts de toestemming van de patiënt heeft gecontroleerd voor elk item dat is aangekruist.

Configuratie

 • Via de "Knop met initialen" > "Gebruiker" kan je instellen of bij het afsluiten van een dossier een melding m.b.t de update van de Sumehr gebeurt wanneer de gegevens in het dossier zijn gewijzigd:

  • "Ja": er verschijnt een popup, van waaruit je de geactualiseerde sumehr kan previsualiseren en daarna verzenden, of dit gewoon overslaan.
  • "Nee" (standaardinstelling): er gebeurt bij de afsluiting van het dossier geen controle m.b.t. de sumehr. 
   In de knop "Hubs" is er wel een rode of groene "S" die aangeeft of er al een sumehr werd opgeladen.

Instructies

 1. Om een Sumehr naar de hubs te sturen moet de patiënt zijn akkoord hebben gegeven om zijn gegevens te delen via eHealth (2e groene icoon ) en moet u een therapeutische relatie met de patiënt hebben (3e groene icoon)  
  mceclip0.png

 2. Op de knop "Hubs" verschijnt nu een "S" die aangeeft wanneer er voor deze patiënt nog geen sumehr werd opgeladen (rode S) of er wel een sumehr werd opgeladen (groene S).
  Om een sumehr op te laden: klik op "Hubs"
  mceclip1.png

 3. Op het 1e tabblad "Sumehr" ziet u de Sumehrs die voor de patiënt reeds werden opgeladen.
  Klik op "Een Sumehr versturen":


 4. Een overzicht van de inhoud van de Sumehr wordt weergegeven:
  mceclip3.png
  1. Informatie die de patiënt niet op de Hubs wil delen kan u de-selecteren. Dit wordt ook bewaard voor de volgende updates !
  2. Vertrouwelijke zorgelementen, en de hieraan gelinkte medicatie, worden met een rode melding aangeduid en worden standaard niet geselecteerd. 
  3. U kan zorgelementen rechtstreeks wijzigen via het potloodje mceclip2.png
  4. De wensen van de patiënt worden weergegeven, maar worden enkel in de Sumehr opgenomen als ze negatief zijn (bijv.: weigering van reanimatie, weigering van transfusie, ...). Wanneer de patiënt bv. heeft aangegeven "reanimatie accepteren" wordt er niets opgenomen in de Sumehr.
  5. Wanneer alles correct staat, klik op "Versturen"

Filmpje m.b.t vertrouwelijke gezondheidselementen en sumehr

      

  • Related Articles

  • Sumehr importeren

   Inleiding Een Sumehr importeren kan nuttig zijn voor nieuwe patiënten, oa. wanneer er geen PMF beschikbaar is of er problemen zijn met het importeren van de PMF. Een Sumehr bevat minder informatie, bv. niet alle contacten, maar in principe wel ...
  • Toegang tot hubs en Vitalink configureren

   Inleiding De toegang tot Vitalink en de hubs kan via meerdere gezondheidsnetwerken. Zie faq Inleiding-situering-van-de-hubs-gezondheidsnetwerken-bv-Cozo-RSW-RSB-en-de-Vlaamse-eerstelijnskluis-Vitalink Instructies Open je gebruikersprofiel (via de ...
  • Therapeutische relatie registreren

   Inleiding Om toegang te krijgen tot bepaalde eHealth diensten, moet de patiënt niet enkel zijn akkoord hebben gegeven voor het delen van zijn gegevens via het eHealth platform, maar moet de zorgverstrekker ook een "therapeutische relatie" met de ...
  • Gevraagde verbeteringen

   Onderstaande lijst vervangt de "lijst van beperkingen" vs Pricare. Ze wordt regelmatig aangevuld met gevraagde verbeteringen en de gekende bugs. In ontwikkeling - huidige prioriteiten PMF import/export verder verbeteren Problemen met ehBox Lijst ...
  • Aantal opgeladen sumehrs opzoeken via de Reporting module

   OPGEPAST: op basis van ontvangen feedback geeft deze methode niet altijd betrouwbare resultaten telt niet alle opgeladen sumehrs ? (en geeft dus een onderschatting het aantal) telt soms sumehrs als opgeladen, terwijl er bij een fout was bij het ...